Материали 21-30 от 828

Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г Кризистен период за финансовия пазар в България 24 стр.

Уроци от глобалната финансова криза 2007-2009 г. Кризистен период за финансовия пазар в България

Огромен брой публикации са посветени на глобалната финансова криза и по-специално на поуките и изводите от нея. Следователно е много трудно за изследователи и академици, които започват да пишат за световната финансова криза, да добавят нови...
silviQ
0 0
Лидерът в българската фирмена среда на примера на Издателство quotАрхимед 2quot ЕООД 100 стр.

Лидерът в българската фирмена среда (на примера на Издателство "Архимед 2" ЕООД)

Целта на дипломната работа е разгърната на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в издателство "Архимед 2" ЕООД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението...
daniche90
0 0
Управление на европейски инвестиции 14 стр.

Управление на европейски инвестиции

Курсова работа по управление на инвестиционни проекти. Аукционният търг е разновидност на организираните пазари. Аукционният търг или аукционът почива върху механизма на ценовата конкуренция и представлява състезателен способ за сключване на сделки за...
rusev02
0 0
Правна закрила и използване на обекти на интелектуалната собственост 26 стр.

Правна закрила и използване на обекти на интелектуалната собственост

Авторското право се разпростира върху произведенията на науката, литературата, които са резултат от интелектуалната творческа дейност на човека, обективирана в каквато и да е форма, независимо от предназначението и достойнството на произведението...
aronn
0 0
Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера 8 стр.

Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера

През последните години проблемите свързани с употребата на наркотични и упойващи вещества все по-трайно привличат вниманието на българската общественост...
daniche90
0 0
Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г 106 стр.

Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г.

През последните десетилетия регионалното планиране се развива ускорено под въздействието на глобалните проблеми, принципите и задачите, поставени пред регионалното развитие на общностите от типа на Европейския съюз...
daniche90
0 0