Материали 1-10 от 20

Наказателно право обща част 32 стр.

Наказателно право – обща част

Система от правни норми, регулиращи обществени отношения, породени от извършване на престъпления, които норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и чието неспазване води до търсене на наказателна отговорност...
dannyboy
6 2
Наказателно изпълнително право 43 стр.

Наказателно изпълнително право

Започва да се оформя под наименованието пенитенциарно право като обособен дял на НП в края на 18 век, началото на 19 век с интитуционализирането и утвърждаването на наказанието – лишаване от свобода...
nerven
27 1