Материали 31-40 от 828

Внедряване на стратегически аутсорсинг в ИТ услугите на българските фирми 107 стр.

Внедряване на стратегически аутсорсинг в ИТ услугите на българските фирми

Целта на магистърската теза е да изследва аутсорсинга в ИТ услугите, ще бъдат разгледани и анализирани в обобщен план компаниите специализирали се в ИТ аутсорсинг...
messi
0 0
Методи за анализ на финансови пазари и инструменти 139 стр.

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти

Бързото развитие на технологиите и комуникациите улесни процесите на глобализация в световен мащаб. Промениха се коренно доскорошните представи за икономиката и възможностите за инвестиране...
cblock
0 0
MS WORD ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СТИЛОВИ ФОРМАТИ 10 стр.

MS WORD. ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СТИЛОВИ ФОРМАТИ

УВОД 2 1. Основни елементи на компютърните системи 2 2. Техники за работа с текст в процесора MicrosoftWord 3 3. Форматиране на текст 3 4. Настройка метод за подравняване 5 5. Операционната система Microsoft Windows 5 6. Работа с текстобработваща
cvete61
0 0
Разработване и реализиране на европейски стратегии и политики 7 стр.

Разработване и реализиране на европейски стратегии и политики

Енергийното предизвикателство е едно от най-големите изпитания, пред които европа трябва да се изправи. Растящите цени на енергията и засилващата се зависимост от вноса на енергия излагат на риск нашата сигурност и конкурентоспособност...
aronn
0 1
Курсова работа по Електронен бизнес - сравнителен анализ на две фирми 14 стр.

Курсова работа по Електронен бизнес - сравнителен анализ на две фирми

Е-бизнесът използва дигиталните информационни технологии за поддръжка на търговските процеси с цел да се генерира електронна добавена стойност...
dannyboy
0 1
Защо ефектите от глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави 7 стр.

Защо ефектите от глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави

Глобализацията е процесът на нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, организации и хора...
rusev02
0 0