Материали 1-10 от 4

Статистика 3 стр.

Статистика

Репрезентативни извадки. Статистическо оценяване, точкови системи. Стохастични грешки. Корелационни зависимости и методи за тяхното измерване. Регресионен анализ и методи на оценка...
ivan40
2 0
Регресионен и корелационен анализ на взаимовръзката ПЧИ и МРЗ в България 8 стр.

Регресионен и корелационен анализ на взаимовръзката ПЧИ и МРЗ в България

На таблицата долу, са нанесени данни за периода 1999 – 2006г. В първата колона са нанесени данните за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)*2 в България за всяка от посочените години.
gecata_maina
8 0
Изследване на динамиката и сезонността на вноса на топло изолационни строителни материали от българска строителна фирма 65 стр.

Изследване на динамиката и сезонността на вноса на топло изолационни строителни материали от българска строителна фирма

Методи за изследване на скоростта на изменение-измерването на скоростта на развитие означава да се установи колко бързо (интензивно) се изменя абсолютният или средният размер на явлението от един период или момент до друг....
mOn
0 0
Статистически програми за обработка на емпирична информация в психологията 15 стр.

Статистически програми за обработка на емпирична информация в психологията

Основната цел на наблюдението на работната сила е да се осигури информация за най-важните характеристики на заетостта и безработицата в република България...
admin
98 1