Материали 1-10 от 16

Растеж на фирмите 12 стр.

Растеж на фирмите

Теорията за растежа на фирмата: основни понятия Теориите за растежа на фирмата са основани на допускането, че може да няма ефективни "спирачки" за размера на фирмата, но със сигурност има "спирачки" за степента им на ра
rusev02
0 0
Свободни икономически зони 17 стр.

Свободни икономически зони

България, като една от страните, търсещи начини за създаване на нови работни места и за подобряване на своя износ трябва да се стреми към политиката на икономическа либерализация...
nezabravima
5 0
НАТО и ЕС сътрудничество или конкуренция 6 стр.

НАТО и ЕС: сътрудничество или конкуренция

През 1996г. в Берлин министрите на външните работи на 16-те страни – членки на НАТО, решиха да предоставят техника и командни системи на НАТО за ползване при операции под ръководството на Западноевропейския съюз...
ivan40
2 0
Казус по международен маркетинг 14 стр.

Казус по международен маркетинг

Прочетете внимателно приведения по-долу текст. Анализирайте текста от позицията на методи и средства за позициониране на продукта в сферата на международния маркетинг. За целта потърсете отговори на следните въпроси...
lubega
16 2
Глобалната криза 28 стр.

Глобалната криза

В хода на глобалната криза България се оказа под негативното й въздействие непряко и въпреки наличието на собствена икономическа динамика с постигнатите високи темпове на икономически растеж от началото на настоящото десетилетие...
ivan40
0 0
Митнически и валутен режим на България и ЕС 12 стр.

Митнически и валутен режим на България и ЕС

Движещият елемент на всяко едно митническо производство са митническите процедури. Общо казано това са необходимите действия на митническия орган, насочени към спазването от страна на търговците на законите и правилата, регулиращи реда за износа...
messi
2 1
Управление на човешките ресурси 4 стр.

Управление на човешките ресурси

Човешките ресурси са най-ценният актив на фирмата, защото без намесата на човека нито една стопанска операция, дейност не би моглада се осъществи, а и както е отбелязано в книгата ви с шаблонната мисъл, която несъмнено е вярна...
ivan40
0 0