Материали 1-10 от 5

Финансово право 4 стр.

Финансово право

Под Финансово административно устройство трябва да се разбират всички онези органи, които осъществяват дейност по мобилизирането на паричните средства на държавата, по акумулирането, разпределянето и преразпределянето им...
admin
5 1
Финансово право 9 стр.

Финансово право

МФ е специализиран орган на финансовата администрация. То на практика провежда политиката на държавата като реализира социалната и програма по осъществяване на цялостната и финансова политика...
admin
21 3