Материали 1-10 от 15

Разработване и реализиране на европейски стратегии и политики 7 стр.

Разработване и реализиране на европейски стратегии и политики

Енергийното предизвикателство е едно от най-големите изпитания, пред които европа трябва да се изправи. Растящите цени на енергията и засилващата се зависимост от вноса на енергия излагат на риск нашата сигурност и конкурентоспособност...
aronn
0 1
ОСОБЕНОСТИ ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ В ЕС 18 стр.

ОСОБЕНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И КРИЗИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА НА „СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ” В ЕС

Европейската комисия (ЕК) изготвя законодателно предложение по собствена инициатива, по искане на други институции на Европейския съюз (ЕС), по искане на държави или вследствие на гражданска инициатива .
messi
1 0
Международната частна и официална употреба на еврото и ролята му като втора резервна и инвестиционна валута в света 10 стр.

Международната частна и официална употреба на еврото и ролята му като втора резервна и инвестиционна валута в света

Еврото като международна валута и проблемите на функционирането му. Процесът на въвеждане на единната парична единица се осъществява на три етапа...
ivan40
3 0
Интеграционните приоритети на България преди и след присъединяването ни към Еропеиския съюз 10 стр.

Интеграционните приоритети на България преди и след присъединяването ни към Еропеиския съюз

С присъединяването си към ЕС на 1.01.2007г. България придоби статут на равноправна държава-членка на ЕС.В продължение на година и половина,в периода между подписването на договора за присъединяване към ЕС и датата на членство, страната натрупа опит...
gecata_maina
0 0
Управление на риска при иновационно инвестиционен проект с ПЧП 25 стр.

Управление на риска при иновационно инвестиционен проект с ПЧП

В разработката са представени възможните рискове при управлението на инвестиционен проект с ПЧП, целящ изграждане на възобновяем енергиен топлоизточник в населено място. Проектът касае енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса чрез...
cblock
2 0
От европейска общност към Европейски съюз - институционално развитие 8 стр.

От европейска общност към Европейски съюз - институционално развитие

Идеята за обединена Европа не е нова - корените й лежат в историята, дори в митологията. Сама по себе си тази идея не пречи на борбата за надмощие на силните в един или друг момент европейски държави над останалите.
nezabravima
1 0
Европейска интеграция 45 стр.

Европейска интеграция

ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ 2. ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ І. ОСНОВНИ ИНСТИТУЦИИ Европейски Парламент Съвет на Европейския съюз Европейска Комисия Съд на Европейските общности Европейска сметна палата (Court of Auditors) Европейски...
nezabravima
18 1
Институционална система на ЕС в контекста на новите реалности 21 стр.

Институционална система на ЕС в контекста на новите реалности

Защо се занимаваме с институционалната система на ЕС? Реалистичната оценка за състоянието, перспективите и проблемите на ЕС би била непълна без проследяване на институционалните аспекти на интеграционното развитие на ЕС...
dannyboy
60 3