Материали 1-10 от 25

Защо ефектите на глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави 5 стр.

Защо ефектите на глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави

С понятието "глобализация" се означава широка съвкупност от процеси и структури, разглеждани в тяхната взаимозависимост, взаимопроникване и взаимообусловеност в световен мащаб. С това понятие са свързани множество други понятия като глоб
silviQ
0 0
Източни инициативи на ЕС 6 стр.

Източни инициативи на ЕС

Източните инициативи на ЕС. Политика за добросъседство с новите съседи. Черноморско взаимодействие. Евро-средиземноморско сътрудничество. "Източно партньорство", "Дунавската стратегия"...
aronn
0 0
Същност и принципи на устойчивото развитие Възникване и институционализиране 5 стр.

Същност и принципи на устойчивото развитие. Възникване и институционализиране.

Известно е, че устойчивото развитие е развитие, което отговаря на потребностите на сегашното поколение, без да ограничава възможността на бъдещите поколения да посрещнат и реализират своите потребности...
the_magicer
0 0
Същност принципи и механизми за управление на държавната и общинската собственост 51 стр.

Същност, принципи и механизми за управление на държавната и общинската собственост

Ръководни принципи за управление на държавна и общинска собственост Европейски измерения на управлението на общинската собственост...
messi
32 2
Публично частни партньорства в регионалното управление 29 стр.

Публично частни партньорства в регионалното управление

Презентация на тема Публично частните партньорства. Свързана с динамично развиваща се икономика на районите и страната ни, основана на знанието, способността на устойчив икономически растеж, значително над средното за ЕС....
messi
7 3