Материали 1-10 от 12

Социална психология 6 стр.

Социална психология

10. Социална психология на агресивното поведение Агресията е целенасочена вреда към другите. Агресията бива: конструктивна или разрушителна; целенасочена(случайна); агресия като самоцел/инструмент. 2. Фактори за агресивното поведение а) биологични факт...
lubega
0 0
Класическата школа в мениджмънта 7 стр.

Класическата школа в мениджмънта

В средата и края на 19–ти век се правят първите опити да се погледне на управлението като самостоятелна дейност,така наречените,предкласики,на теорията за управлението е Роберт Оуен-английски предприемач,посветил се на проблема за достигане...
ndoe
0 0
Лекции по социология 63 стр.

Лекции по социология

Обществознанието е сложна и разностранна система от знания за обществото. В нея социологията заема особено важно място в качеството си на основна, фундаментална обществена наука, което се определя от нейния предмет, целите и задачите, които си поставя....
ndoe
26 3
Сексуалната ориентация на обществото 8 стр.

Сексуалната ориентация на обществото

Понятието полова идентичност или ориентация се отнася до това как личността се самоопределя, а не до това как другите я определят. Сексуалната ориентация се определя като емоционална, романтична, сексуална и любовна привързаност към друг човек...
nerven
4 0