Материали 1-10 от 4

Анализ на работа по качеството във фирма 12 стр.

Анализ на работа по качеството във фирма

В последните няколко години, фирмите в България проявяват засилен интерес към въвеждането на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране по линия на международните стандарти (ISO 9000:2000). Основният мотив за това вероятно е...
aronn
28 2
Управление на качеството в сладкарници Неделя 24 стр.

Управление на качеството в сладкарници Неделя

Качеството на дадена продукция се определя от клиента или крайния потребител и се базира на оценката на клиентския опит с продукта или услугата. То се определя и от степента, до която продуктът или услугата служи успешно за целите...
admin
91 11