Материали 1-10 от 1

Мотивацията и съвременните управленски теории Маслоу Маклеланд Херцберг Врум 10 стр.

Мотивацията и съвременните управленски теории. Маслоу. Маклеланд. Херцберг. Врум

Мениджмънтът е както наука, така и изкуство. За да се управлява ефективно, хората трябва да притежават не само необходимите способности да ръководят, но и редица умения, придобити с течение на времето, опита и практиката ...
Uniqe
11 2