Материали 1-10 от 1

Диференциални уравнения и основни задачи в динамиката на материална точка 9 стр.

Диференциални уравнения и основни задачи в динамиката на материална точка

Решението на тази задача се осъществява чрез предварително определяне проекциите на ускорението на точката в съответната координатна система по зададен закон на движение, след което чрез съответните...
legolas
33 0