Материали 1-10 от 14

Развитието на финансовия пазар в България Паричен пазар и участниците му Роля и функции Развитие на паричния пазар и регулирането му 18 стр.

Развитието на финансовия пазар в България. Паричен пазар и участниците му. Роля и функции. Развитие на паричния пазар и регулирането му.

Обща характеристика на финансовите пазари. Финансовите пазари са съвкупно понятие, зад което се крият много различни пазари....
cblock
6 1
Развитие на фондовата борса и търговия в България 19 стр.

Развитие на фондовата борса и търговия в България

Борсите според предмета на извършените сделки биват главно два вида – стокови и фондови, при по - широко тълкуване на понятието могат да се включат още валутни, застрахователни, трудови и други борси....
ndoe
4 1
Кризата в икономическия и валутен съюз и координацията на националните макроикономически и бюджетни политики проблемите на политиката на макроикономическата конвергенция в ИВС Policy Mix 31 стр.

Кризата в икономическия и валутен съюз и координацията на националните макроикономически и бюджетни политики – проблемите на политиката на макроикономическата конвергенция в ИВС (Policy Mix)

Eвропейският единен вътрешен пазар включва, наред с пазарите на стоки, услуги и работна сила, и изграждането на вътрешен пазар на капитали. Процесът на интеграция на финансовите пазари в страните от еврозоната започва много преди въвеждането на еврото...
dannyboy
0 0
Публични финанси 7 стр.

Публични финанси

Финансите са специфични отношения между държавата и нейните граждани. Дефинират се като входящи парични потоци (приходи) и изходящи парични потоци (разходи) и тяхното ефективно и рационално балансиране..
mOn
2 0
Анализ на банка 16 стр.

Анализ на банка

Общинска банка АД (Банката) е акционерно дружество, регистрирано в Република България през 1996 г. Пълен лиценз от Българската народна банка за извършване на всички банкови и финансови сделки в страната и чужбина...
mOn
1 2