Материали 1-10 от 2

Социална психология 9 стр.

Социална психология

Социологическият подход представлява интересен и съществен елемент, характеризиращ се с разглеждане на социализацията на индивидите като интегрален резултат от въздействието на общата структура на обществото...
messi
29 7