Материали 1-10 от 8

Теоретични основи на агресията и възможностите на спорта за нейното контролиране и овладяване 7 стр.

Теоретични основи на агресията и възможностите на спорта за нейното контролиране и овладяване

Човек е същество с различни емоции. Макар и преминавайки през всички етапи на еволюцията, той не е успял напълно да ги овладее и контролира. Човек изпитва гняв, страх, завист и други бурни и неконтролируеми емоции, които могат да са във вреда на...
loli
2 1
Теория и практика на работа с деца в риск 12 стр.

Теория и практика на работа с деца в риск

Момиче на 13 години, живеещо с баба си. Майката работи в Гърция, а бащата е починал. Момичето често бяга от училище, не поддържа социални контакти с връстници. Поведението и е грубо и арогантно с околните и учителите....
mOn
7 0
Социална психология 9 стр.

Социална психология

Социологическият подход представлява интересен и съществен елемент, характеризиращ се с разглеждане на социализацията на индивидите като интегрален резултат от въздействието на общата структура на обществото...
messi
29 7