Материали 1-10 от 6

Оценка на резултатите от прилагането на валутния борд в България 9 стр.

Оценка на резултатите от прилагането на валутния борд в България

В последните десетилетия често се наблюдава възраждане на интереса към паричните съвети като средство за финансова стабилизация на икономически системи, при които конвенционалните методи са се оказали неефективни...
the_magicer
0 0
Процесът на сливания и поглъщания в международния банков бизнес 37 стр.

Процесът на сливания и поглъщания в международния банков бизнес

Разработката разкрива, пълно, точно и ясно процесите, които протичат в международния банков сектор. Съдържа много графики, таблици и примери. Добра база за развите на дипломна работа...
nerven
10 0