Материали 1-10 от 2

Банкова система Бисера 6 стр.

Банкова система "Бисера"

Българската платежна система, наречена Банкова интегрирана система за електронни разплащания БИСЕРА, е създадена през 1992 г. по проект на БНБ. Нейното проектиране, програмиране, внедряване, поддръжка е възложена на Банксервиз АД....
messi
6 0