Материали 1-10 от 102

Правоприемство Видове Правила при правоприемство 10 стр.

Правоприемство. Видове. Правила при правоприемство

Курсова работа по Гражданко право. Тема: Правоприемство. Видове. Правила при правоприемство. Възникването на субективното право е не просто установяване на връзката между субекта и субективното право, а представлява тепърва създаване на ново гражданско...
nerven
0 0
Търговско представителство 5 стр.

Търговско представителство

търговското представителство е институт на обективното търговско право, правна конструкция, правно действие и система от правни отношения, създадени от необходимостта на търговеца да привлича други лица, които да му сътрудничат при извършване на...
nerven
0 1
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 22 стр.

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

През дългия период на своето развитие модерното правознание бавно и мъчително си пробива път през многобройните, често пъти противоречиви или недотам научни определения и анализи на това сложно явление – правото.
messi
5 0
Обща теория на правото 3 стр.

Обща теория на правото

Въпроси по Обща теория на правото при д-ц Милкова.Умалени и предразположени за по лесно усвояване или за по на кратко за по лесен препис ако някой е и мързелив да научи и това.Гарантирам 100 % успеваемост за този материал.Желаещи има още материал. Педа
dannyboy
3 0