Материали 1-10 от 10

С какво се характеризира моралът 7 стр.

С какво се характеризира моралът?

Предмет на етиката е моралът в негова сложност, противоречивост и незавършеност. С пораждането на капитализма в края на ХVIII началото на XIXв. се преобръщат ценностите и моралните устои на обществото.
lubega
1 0
Мата Хари и шпионите на XX век 5 стр.

Мата Хари и шпионите на XX век

Бурният XX век е белязан с големи световни конфликти и катаклизми именно тогава започват да се оформят структурите на големите разузнавателни служби : ЦРУ, ФБР, КГБ, МОСАД, ГРУ и др. По време на първата и особено след втората световна война...
gecata_maina
1 0
Същност на съзнанието 16 стр.

Същност на съзнанието

Съзнанието е висша форма на отражение на обективната действителност, способ за отношение към света и към самия себе си, който представлява единство от психически процеси, активно участващи в осмислянето на човека към обективния свят и собственото си...
mOn
47 2
Ото Скорцени - операция Дъб 7 стр.

Ото Скорцени - операция "Дъб"

Ото Скорцени е роден на 12 юни 1908 година във Виена в семейството на потомствени военни. Студент през 20-те години на ХХ-ти век, прекарва студентските си години във Виена в компанията на приятели като бъдещия си началник Ернст Калтенбрунер...
messi
3 0
Що е философия 5 стр.

Що е философия?

Всяка наука трябва да умее да дефинира своя предмет и да посочи своята разлика от другите науки. В различните науки това е повече или по-малко сложен проблем. Но най-сложен е проблемът във философията....
ivan40
11 1
Човекът като личност 7 стр.

Човекът като личност

Що се отнася до същността на човека, тук е мястото да отбележим, че екзистенциалистите-философи, смятат че "съществуването предшества същността". Човек започва съществуването си без да притежава същност, а тя се формира и изгражда...
ivan40
17 2
Същност на човека Философска антропология 7 стр.

Същност на човека. Философска антропология.

Хората философстват от момента, в който са започнали да си задават първите въпроси, в който са научили името си и са отделили себе си от света. Философията е сред най-чудните достояния на човешкия дух....
ivan40
28 2