Материали 1-10 от 829

Доклад за проведена учебна практика и преддипломен стаж 4 стр.

Доклад за проведена учебна практика и преддипломен стаж

Избрах да карам учебната си практика и преддипломния си стаж в Агенцията по заетостта с дирекция бюро по труда – Исперих. Това е моето родно място , едно китно градче разположено в Лудогорието. Община Исперих е втората по големина община...
loli
272 16
Огнестрелното оръжие като обект на съдебно-балистичната eкспертиза Класификация на огнестрелните оръжия 12 стр.

Огнестрелното оръжие като обект на съдебно-балистичната eкспертиза. Класификация на огнестрелните оръжия.

Съвременното изследване на огнестрелното оръжие при извършени престъпления се осъществява от "съдебната балистика" (ballo - от гръцки хвърлям)...
ivan40
35 14
Основи на информационно - аналитичната дейност в ЗНС 10 стр.

Основи на информационно - аналитичната дейност в ЗНС

Това са комплекс от проблеми отнасящи се до необходимостта от изработване на единна политика и тактика на криминалните служби от всички страни за водене на борба на национално и международно равнище със следните основни видове...
admin
135 14