Материали 1-10 от 4

Обществено мнение стереотипи имидж 13 стр.

Обществено мнение, стереотипи, имидж

Общественото мнение е предпоставка за всяка една промяна. Известно е че, колкото е по-дълбока е тя, толкова по-важни, жизнени интереси на големи социални групи се засягат...
nerven
2 0
Делова Кореспонденция 25 стр.

Делова Кореспонденция

Същност и форми на деловото общуване, принципи на деловите контакти, Правила за водене на деловата коренспонденция, Делови доклади и устни комуникации, Умения да се водят междуфирмени преговори...
lubega
6 1
Теории за комуникациите Съвременни тенденции в развитието на теорията за публичните комуникации 9 стр.

Теории за комуникациите. Съвременни тенденции в развитието на теорията за публичните комуникации

Всяка среща на човек със заобикалящия го свят е комуникация. За понятието „комуникация” са дадени редица определения, които интерпретират зависимостите в различни...
admin
26 2