Материали 1-10 от 3

Гражданско право - лекции 166 стр.

Гражданско право - лекции

Историята на гражданското право се свързва главно с римското право. Терминът гражданско право е превод на латинското наименование " jus cevile". Като обективно паво ГП е съвкупност от правни норми, които действат на територията на РБ....
lubega
6 1
Граждански контрол над законодателната власт 97 стр.

Граждански контрол над законодателната власт

Контролът е много важен фактор в процеса на демократизиране на процесите в обществото. Той допринася за практическото реализиране на задачата за хармонично съединяване на издигането на научното равнище на държавното управление с издигането на равнището...
lubega
3 1