Материали 1-10 от 22

Управленски анализ на фирма 18 стр.

Управленски анализ на фирма

Фирмата се занимава с международен транспорт. Тя има договори с редица международни фирми за транспорт и логистика. В момента има два офиса – единия в България, а другия на територията на Германия...
nerven
0 0
Същност на проектното управление 34 стр.

Същност на проектното управление

В течение на десетилетия в науката и практиката на управление за водещ се приема функционалният подход. Изпълнението на поредица от операции осигурява решаването на една или друга задача ...
dannyboy
2 0
Възникване и развитие на научния мениджмънт в САЩ Х Форд 5 стр.

Възникване и развитие на научния мениджмънт в САЩ. Х. Форд

Според една популярна дефиниция научният мениджмънт "е този вид мениджмънт, който ръководи даден бизнес или дейности в съответствие със стандартите, установени чрез факти или истини, постигнати чрез системно наблюдение, експеримент или осмисляне"
dannyboy
2 0
Бизнес план 29 стр.

Бизнес план

Бизнес плана представя подробен анализ на конкурентите и клиентите. Чрез маркетинговият микс /и всички негови елементи/ фирмата ще се опита да навлезе на българския пазар и да наложи търговската марка на пазара....
emoto_92
4 0