Материали 1-10 от 2

Същност и класификация на функциите на управление 10 стр.

Същност и класификация на функциите на управление

Функциите на управлението, които отразяват чертите на самото управление най-често се разглеждат в два аспекта: - форма на проявление на целенасоченото въздействие върху обекта на управление; - стадий на управленския цикъл..
ivan40
0 0