Материали 1-10 от 5

Същност и класификация на функциите на управление 10 стр.

Същност и класификация на функциите на управление

Функциите на управлението, които отразяват чертите на самото управление най-често се разглеждат в два аспекта: - форма на проявление на целенасоченото въздействие върху обекта на управление; - стадий на управленския цикъл..
ivan40
0 0
Описание анализ и решение на управленски проблем от българската бизнес практика 3 стр.

Описание, анализ и решение на управленски проблем от българската бизнес практика

Фирмата се занимава с производство и доставка на бетонови и други строителни разтвори. Организацията съществува от 1994 г. и се ръководи от един единствен ръководител...
admin
43 0