Материали 1-10 от 2

Съдебна медицина 7 стр.

Съдебна медицина

Определение, съдържание, задачи и методи на съдебната медицина това е медицинска наука, която се занимава с медикобиологични въпроси, свързани с работата на органите на съдебното и досъдебното производство...
lubega
58 3