Материали 1-10 от 2

Термична обработка на стоманите Закаляване 5 стр.

Термична обработка на стоманите. Закаляване

На термична обработка се подлагат оформени вече машинни части или полуфабрикати с цел да се измени тяхната структура и свойства в желано направление, като естествено се запази формата им...
ivan40
7 1
Производствени процеси в предприятието пищови 19 стр.

Производствени процеси в предприятието \пищови\

Същевременно в сферата на услугите не се фокусира върху създаването на физически продукти, а производствената функция е в известен смисъл ''скрита" от обществеността и дори и от самия клиент...
legolas
3 1