Материали 1-10 от 21

Същност съдържание и задачи на счетоводството 8 стр.

Същност, съдържание и задачи на счетоводството

Счетоводството е организирана система за пълно, непрекъснато и взаимносвързано обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси, като използва паричния измерител и др. специфични способи за получаване на информация...
silviQ
1 0
Съставяне на годишен финансов отчет на бюджетното предприятие 4 стр.

Съставяне на годишен финансов отчет на бюджетното предприятие

Годишното приключване е завършващ етап на целогодишната счетоводна дейност на всяко предприятие. Това е най- важният и отговорен етап от постоянния информационен процес през цялата отчетна година...
lubega
0 0
Същност и предназначение на счетоводните сметки 12 стр.

Същност и предназначение на счетоводните сметки

Същност и предназначение на счетоводните сметки. Показатели, получавани чрез сметките. В резултат на извършваните стопански операции в отделните предприятия размерът на техните активи, капитал и пасиви непрекъснато се променя...
ndoe
2 0