Материали 1-10 от 7

Управление на човешките ресурси в условията на криза 15 стр.

Управление на човешките ресурси в условията на криза

Развитието на българската външна търговия за периода 2005-2010 г. Резултати и тенденции в развитието на външнотърговския обмен на България като обем, динамика и структура. Картина и анализ на стоковата структура на българския износ и внос – основни...
nezabravima
5 0
Планиране на човешките ресурси същност 2 стр.

Планиране на човешките ресурси – същност

Разгледана е същността на човешките ресурси и тяхното планиране. Важни аспекти на планирането на човешките ресурси са: планирането на замяната на работната сила - за тази цел трябва внимателно да се подготвят....
mOn
12 0