Материали 1-10 от 10

Мотивиране на човешките ресурси-теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за практиката 11 стр.

Мотивиране на човешките ресурси-теоретичен фундамент и произтичащи ориентири за практиката

Много от проблемите на конкуренция, с които съвременният бизнес се сблъсква, изискват промяна в традиционната политика, практика и възможност за управление на хората в организациите.
nerven
4 1
Договаряне на работната заплата 16 стр.

Договаряне на работната заплата

Материалът е курсова работа на тема "Договаряне на работната заплата" по дисциплината Икономика на труда. Разработката е оценена от доц. Христова в ВСУ "Черноризец Храбър" гр. Смолян. Курсовата работа е добре разработена и може да посл
dannyboy
2 0
Длъжностна характеристика - основен трудов стандарт в предприятието 17 стр.

Длъжностна характеристика - основен трудов стандарт в предприятието

Длъжност е мрежа от трудови задачи, които са обвързани помежду си, така че в своята цялост да изпълняват това конкретно предназначение, заради които е създадена длъжността...
emoto_92
17 2
Анализ на равнището на мотивация в кооперация 96 стр.

Анализ на равнището на мотивация в кооперация

Доколкото потребностите предизвикват у човека стремеж към тяхното удовлетворяване, дотолкова ръководителите трябва да създават такива ситуации, които биха позволили на хората да чувстват, че те могат да удовлетворят своите потребности...
gecata_maina
2 0
Икономика на труда 3 стр.

Икономика на труда

Същност и характеристика на труда. Същност на трудовите процеси. Трудът в материалното производство е съществена икономическа категория, защото се отнася до човешкият фактор, а всепризната е неговата роля и място в производството на продукти...
admin
10 1