Материали 1-10 от 8

Планови органи и планови структури във Великобритания 16 стр.

Планови органи и планови структури във Великобритания

Органи и структури на равнище малки и средни предприятия, на ниво корпорации, на регионално равнище и на национално ниво. Правителството на Великобритания цели да насърчи икономическото развитие и процъфтяването на малкия и среден бизнес на острова....
lubega
9 0
Бизнес план по предприемачество 15 стр.

Бизнес план по предприемачество

Бизнеспланът предвижда създаване на предприятие в град Айтос за бутилиране на изворна минерална трапезна вода. Идеята възниква на база наличието на подходящи ресурси непокрити международни пазари.Целта на този проект е да се...
cblock
10 1
Бизнес план на предприятие 27 стр.

Бизнес план на предприятие

С този бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира развитието на предприятие за период от три години. Данните посочени в този бизнес план са ни предоставени от счетоводството на дружеството...
ivan40
8 0
Проблеми на стратегическото планиране на Булгартабак холдинг АД 105 стр.

Проблеми на стратегическото планиране на "Булгартабак холдинг" АД

Целта на тази разработка е да се надникне в една съвсем конкретна ситуация в акционерното дружество, за да се отрази комплексността на всички причини, породили разглеждания проблем. Това прави извършеното изследване практически значимо...
dannyboy
25 2