Материали 1-10 от 7

Защо ефектите от глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави 7 стр.

Защо ефектите от глобализацията се разпространяват по различен начин върху развитите и развиващите се държави

Глобализацията е процесът на нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, организации и хора...
rusev02
0 0
Глобализация и съвременната държава 14 стр.

Глобализация и съвременната държава

Глобализацията е многоизмерен процес, който като всички значими социални процеси се разгръща в множество взаимос-вързани помежду си области едновременно. Глобализацията като феномен обхваща системата на социални, политически, стопански...
ndoe
18 2
Глобализация на икономиката и развитието 10 стр.

Глобализация на икономиката и развитието

Глобализацията е един от модните термини, които все повече се утвърждават сред научния свят с категориални значения. Интересът към него се засилва и той постепенно се превръща в обект на все по-широка дискусия....
messi
11 2
Съществува ли криза в европейския съюз и в коя област тя е най- силно изразена 6 стр.

Съществува ли криза в европейския съюз и в коя област тя е най- силно изразена

Световната финансова криза постави на изпитание не само икономиката, но и европейския интеграционен модел. Какво се крие зад демонстрираното единство на европейския съюз, що се отнася до пътя за излизане от кризата...
admin
4 0
Кога и защо възникват глобални заплахи и предизвикателства 5 стр.

Кога и защо възникват глобални заплахи и предизвикателства?

След Студената война много хора познаха свободата и благоденствието благодарение на търговските и инвестиционни потоци, развитието на технологиите и демократизацията. Други възприеха глобализацията като препятствие и неправда....
admin
45 1
Мястото и ролята на оон в глобалното управление 3 стр.

Мястото и ролята на оон в глобалното управление

Бурните промени, които настъпиха в света през миналия век и особено през последните му десетилетия, създадоха обстановка на несигурност и страх пред неизвестността на утрешния ден...
admin
1 0