Материали 1-10 от 1558

Проектиране на технологичен процес за обработване на Вал 14 стр.

Проектиране на технологичен процес за обработване на "Вал"

Разработен е технологичен процес за механично обработване на детайл "Вал", при размер на партидата 600 броя и е определена технологичната себестойност на детайла...
admin
155 14
Проектиране на технологичен процес за обработване на детайл Вал 10 стр.

Проектиране на технологичен процес за обработване на детайл „Вал”

Най- голям диаметър и дължина на заготовката и диаметър на отвора във вретеното на машината. Всички универсални стругове, произвеждани в България допускат обработване на този размер...
admin
101 13
Машинни елементи 2 5 стр.

Машинни елементи 2

Механичните са: неуправляеми, управляеми и само управляеми. Неуправляемите (с постоянно действие) се делят на: твърди неподвижни, твърди компресиращи, еластични. управляемите са: за включване и изключване – валцови и зъбчати, и триещи....
admin
136 11