Материали 1-10 от 11

Проектиране на абразивни технологични операции 21 стр.

Проектиране на абразивни технологични операции.

Упражнението има за цел да запознае студентите с технологичните възможности на процеса шлифоване, с различните видове шлифоване и схемите на изпълнението им, както и видовете шлифоващи машини, на които се изпълняват абразивните обработки ....
admin
16 0
Производствени технологии в електротехниката и електрониката 16 стр.

Производствени технологии в електротехниката и електрониката

Технологичен анализ на „електрически постояннотоков двигател”. Технология за изработване на детайл „капак” на корпуса на постояннотоковия двигател....
admin
25 1
Проектиране на технологичен процес за обработване на детайл Вал 10 стр.

Проектиране на технологичен процес за обработване на детайл „Вал”

Най- голям диаметър и дължина на заготовката и диаметър на отвора във вретеното на машината. Всички универсални стругове, произвеждани в България допускат обработване на този размер...
admin
101 13
Технологичен анализ на електрически постоянно токов двигател 11 стр.

Технологичен анализ на електрически постоянно токов двигател

Серийното производство на изделието изисква използването на специализирани работни места, по възможност автоматизиране на процесите на сглобяване, или най- малко да се използват специализирани инструменти и съоръжения за монтаж...
admin
23 0