Материали 1-10 от 12

Проектиране на абразивни технологични операции 21 стр.

Проектиране на абразивни технологични операции.

Упражнението има за цел да запознае студентите с технологичните възможности на процеса шлифоване, с различните видове шлифоване и схемите на изпълнението им, както и видовете шлифоващи машини, на които се изпълняват абразивните обработки ....
admin
16 0
Производствени технологии в електротехниката и електрониката 16 стр.

Производствени технологии в електротехниката и електрониката

Технологичен анализ на „електрически постояннотоков двигател”. Технология за изработване на детайл „капак” на корпуса на постояннотоковия двигател....
admin
25 1
Проектиране на технологичен процес за обработване на детайл Вал 10 стр.

Проектиране на технологичен процес за обработване на детайл „Вал”

Най- голям диаметър и дължина на заготовката и диаметър на отвора във вретеното на машината. Всички универсални стругове, произвеждани в България допускат обработване на този размер...
admin
101 13