Материали 1-10 от 1

Учебна стажантска програма мениджмънт на човешките ресурси задача 1 цели и политика по управление на човешките ресурси 8 стр.

Учебна стажантска програма мениджмънт на човешките ресурси задача 1: цели и политика по управление на човешките ресурси

New HR Group ЕАД е учебна компания – част от Оffice Games Eastern Company, със седалище в гр.София. Предметът на дейност на компанията е обучение на мениджъри и специалисти в сферата на развитието и...
mOn
10 3