Материали 1-10 от 475

Състояние на дълга за 5 години назад на същите 5 компании 10 стр.

Състояние на дълга за 5 години назад на същите 5 компании

През януари.2010 г. "Биовет" АД е сключен анекс за подновяване на договора за оборотни средства № 009/ 31.01.2008 г. с "Банка Пиреос България". Размерът на кредита е 500 000 евро за издаване на гаранции и акредитиви и/
lubega
0 0
Стратегическо мислене в организацията 11 стр.

Стратегическо мислене в организацията

Създадена като американска софтуерна фирма в Калифорния през 1998 г., изследваната от екипа Организация не само вече доминира в областта на т.нар. виртуални машини, но отдавна е призната, като световен лидер за виртуализационни решения и cloud...
cblock
0 0
Ролята на неправителствените организации НПО в туризма за стратегическото развитие на туризма в България по примера на БАСЕТ 12 стр.

Ролята на неправителствените организации (НПО) в туризма за стратегическото развитие на туризма в България, по примера на БАСЕТ

Благодарение на своите природни и културни забележителности, България има възможността да развива селски, културен и еко-туризъм. Това би привлекло вниманието както на чуждестранните, така и на българските туристи...
lubega
0 0
Прилагане на Модела quot7-Squot 10 стр.

Прилагане на Модела "7-S"

С протичането на глобализацията и промяната в начина на мислене и работа на гражданите, все по ясно започва да се усеща нуждата от повече усилия за постигане на вътрешнофирмените цели на всяка отделна организация...
ivan40
0 0
Организационната култура като инструмент за редуциране на съпротивата при организационни промени 14 стр.

Организационната култура, като инструмент за редуциране на съпротивата при организационни промени

Съпротивата към организационната промяна представлява стихиен, инстинктивен и трудно управляем процес, с който мениджърите трудно могат да се справят, като за тази цел често се възползват от помощта на външни консултанти...
gecata_maina
0 0
Управление на качеството 10 стр.

Управление на качеството

В настоящия казус ще разгледаме управлението на качеството в предприятие "MM International" ООД. Това предприятие произвежда стоки за енергийната промишленост и работи на трисменен режим. То е сертифицирано по ISO 9001:2008...
ivan40
0 0
Нови технологии в публичните услуги 6 стр.

Нови технологии в публичните услуги

Wiki-то има така изградена структура, която да дава възможност на потребителите да получават информацията, която ги интересува, както и да споделят информацията бързо и лесно чрез използването на обща и специализирана информация...
cblock
0 0
Основи на стопанското управление - Моделът 7 С 14 стр.

Основи на стопанското управление - Моделът 7 С

Моделът на McKinsey & Company от края на 70 и началото на 80 години на миналия век, разработен от Том Питърс и Робърт Уотърман или познат още като модела "7-S" ("седем С") е един от водещите модели за анализ на бизн
lubega
0 0
Как се изграждат успешни комуникации с външните публики 10 стр.

Как се изграждат успешни комуникации с външните публики

В настоящия казус ще бъдат представени всички ключови компоненти, които са част от бизнес комуникациите на една от най-известните, не само на национално, но и на световно ниво компании за производство на техника "Samsung Electronics"...
gecata_maina
0 0