Материали 1-10 от 8

Ценова и тарифна структура като елемент на управлението елекроенергийния сектор 4 стр.

Ценова и тарифна структура като елемент на управлението елекроенергийния сектор

Държавното регулиране на цените на електроенергията; Разпределянето на разходите по отделни тарифни групи; Тарифната структура за клиенти; план за поетапно увеличение на тарифните цени...
aronn
1 0
Етичен кодекс на фирма 13 стр.

Етичен кодекс на фирма

Да създаваме стойност: Ние се стремим към устойчиво и рентабилно развитие на всички компании от Групата Цератицит. Това означава, че ние работим за постигане на дългосрочна конкурентноспособност, браним нашето бъдеще и създаваме стойност...
nerven
11 0
Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма 24 стр.

Анализ и усъвършенстване на инженеринга на строителна фирма

Съотношението между тези подструктури е 1:25, което позволява оптимално използване на трудовия ресурс в цялата фирма, при максимално натоварване на кадрите. За намаляване на разходите персоналът за управление и административно обслужване на дейността...
cblock
9 1
Анализ и оценка на дейността и резултатите на компания Мери Кей 13 стр.

Анализ и оценка на дейността и резултатите на компания "Мери Кей"

Компания "Мери Кей" е основана през септември 1963 година в Далас.Нейна основателка е Мери Кей Аш,която има за цел да даде възможност на жените да бъдат собственички на свой бизнес.
cblock
8 0
Анализ и усъвършенстване на инженеринга и мениджмънта на фирма 81 стр.

Анализ и усъвършенстване на инженеринга и мениджмънта на фирма

Мениджмънта може да се определи като осъществяване на непрекъснато управленско въздействие, което се изразява в поддържането на оптимални пропорции между всички елементи на управляваната...
emoto_92
43 3