Материали 1-10 от 13

Деривати 8 стр.

Деривати

Финансовите деривати (наричани също деривативни инструменти) са финансови инструменти, чиято стойност е производна от стойността на даден актив. Вместо да търгуват със самия актив, участниците в пазара се договарят за обмяна на пари, активи или друга...
dannyboy
0 0
Анализ на приходите печалбата и рентабилността на фирма quotРоботикаquot ООД 18 стр.

Анализ на приходите, печалбата и рентабилността на фирма "Роботика" ООД

Фирма "Роботика" е търговско дружестов, със седалище град Велинград на 140 км. Югоизточно от София и на 45 км. от автомагистрала Тракия (Е80). Градът е достъпен чрез автомобилен и железопътен транспорт...
messi
0 1
Управленски решения при комплексна финансово-икономическа оценка на инвестиционен проект 16 стр.

Управленски решения при комплексна финансово-икономическа оценка на инвестиционен проект

Реализацията на избраната стратегия от ръководството на предприятието се базира на инвестиционни действия. От инвестиционната дейност зависи дали предприятието ще съумее да се възползва от шансовете си за реализация на продуктите на пазара, дали ще...
dannyboy
0 0
Анализ на съотношението ползи-разходи 18 стр.

Анализ на съотношението ползи-разходи

Анализът на съотношението разходи-ползи е водещ във финансовата и икономическа теория, който се смята за надежден и достъпен метод за оценка на състоянието на даден проект или компания....
daniche90
0 1
Косвени данъци - ДДС акцизии мита и митни сборове 10 стр.

Косвени данъци - ДДС, акцизии, мита и митни сборове

С коствени данъци се облагат реализираните обороти от стоки и услуги. Те се включват в цената на стоките и услугите и по този начин формират крайната продажна цена. Така тези данъци се прехвърлят на карйния потребител....
admin
31 4