Материали 1-10 от 4

Морфология на актономицетите 2 стр.

Морфология на актономицетите

Актиномоцетите са прикариотни микроорганизми. Притежават свойства, които са характерни за бактериите и плесенните гъби. Някои актиномицети по своя външен строеж и развитие приличат на плесенните гъби....
admin
29 0