Материали 1-10 от 18

Ценова и тарифна структура като елемент на управлението елекроенергийния сектор 4 стр.

Ценова и тарифна структура като елемент на управлението елекроенергийния сектор

Държавното регулиране на цените на електроенергията; Разпределянето на разходите по отделни тарифни групи; Тарифната структура за клиенти; план за поетапно увеличение на тарифните цени...
aronn
1 0