Материали 1-10 от 14

Управление на електромеханични системи 13 стр.

Управление на електромеханични системи

Реверсирането на ДПТ може да се осъществи с превключване или на котвената или на възбудителната намотка. Това превключване може да се реализира посредством .....
aronn
13 2
Оценяване на параметрите на типови линейни непрекъснати динамични модели въз основа на преходни характеристики на обектите 8 стр.

Оценяване на параметрите на типови линейни непрекъснати динамични модели въз основа на преходни характеристики на обектите

Зададени са стойности на преходни характеристики на динамични системи в конкретни моменти от времето в интервала до установяването им.
ndoe
4 0
Трифазен асинхронен двигател снемане на работни характеристики 3 стр.

Трифазен асинхронен двигател, снемане на работни характеристики

Принцип на действие на асинхронния двигател базира на електромагнитната индукция. За осъществяването й са необходими магнитно поле и проводник поставен в това поле, по който протича ток. При протичането на ток през трифазната....
admin
55 0