Материали 1-10 от 5

Формиране и развитие на човешкия капитал 12 стр.

Формиране и развитие на човешкия капитал

С развитието на промишления и индустриалния капитал като съпътстващ го процес и независимо от конфликтите и противоречията между тях изпъква все повече необходимостта от развитието на човешкия материал като типичен инвестиционен процес.
ivan40
1 0
Производителност на труда 7 стр.

Производителност на труда

Производителността на труда е показател, който характеризира качеството и плодотворността на работната сила. Под производително-ст на труда се разбира постигнатият полезен резултат от вложения труд, т.е. резултатността на труда...
gecata_maina
4 0
Заплащане на труда в пазарни условия Работна заплата 7 стр.

Заплащане на труда в пазарни условия. Работна заплата

В условията на пазарна икономика работната сила има стоков характер и е обект на покупко-продажба. Оттук следва и определението на работна заплата - цена на стоката работна сила, определена от пазара на труда...
nerven
7 1