Материали 1-10 от 5

Анализ и усъвършенстване на производствената дейност на предприятие 34 стр.

Анализ и усъвършенстване на производствената дейност на предприятие

Материалът е курсов проект, включващ описание на дейността на фирмата, моментното състояние на предприятието, анализи и начини за усъвършенстване на дейността й. Изпълнени са всички изисквания към проекта и той е оценен с отличен....
cblock
32 5
Проектиране на промишлено предприятие за производство на клапани 16 стр.

Проектиране на промишлено предприятие за производство на клапани

Типът на производство се определя от количеството и повтаряемостта на еднотипна продукция. Основните типове производство между които се прави избор са: единично, серийно и масово.
admin
19 1
Анализ и усъвършенстване на производствената дейност в МФЦ от фирма Елаците МЕД АД с Мирково 37 стр.

Анализ и усъвършенстване на производствената дейност в МФЦ от фирма „Елаците МЕД” АД – с. Мирково

Анализ на типа на производството на МФЦ, структурата на производствения процес във филтърен участък в „Елаците МЕД” АД, форма на организация на производството, пространственото изграждане на производствения процес....
admin
59 3