Материали 1-10 от 67

CCD Матрици 23 стр.

CCD Матрици

В действителност CCD елементите представляват полупроводникови интегрални схеми, които съдържат множество от взаимно-свързани миниатюрни кондензатори, подредени като матрица.
loli
0 0
Възможности за симулация на процесите леене 25 стр.

Възможности за симулация на процесите леене

Леярството е много старо изкуство, но с бурното развитие през последните тридесет години на математическото моделиране и компютърното симулиране в областта на материалознанието, то вече се е превърнало в бързо развиваща се...
nerven
3 0
Съдебна система на Европейския съюз 26 стр.

Съдебна система на Европейския съюз.

Стопански факултет Специалност Публична администрация Реферат По дисциплината: Право на Европейския съюз На Георги Райчов Маляков ПА фак.№ 231206011 гр.35 Тема: Съдебна система на Европейския съюз. Дата: 11.12.2008 г. Преподавател: /......................
loli
8 1