Материали 1-10 от 2

Управление на трудовото постижение в БДЖ 22 стр.

Управление на трудовото постижение в БДЖ

Общи сведения за БДЖ. Характеристика на системата за управление на персонала. Анализ на състоянието относно стратегическото управление на човешките ресурси, фирмената култура и управлението на промените....
admin
15 1