Материали 1-10 от 97

Производствен мениджмънт и инженеринг 23 стр.

Производствен мениджмънт и инженеринг

Под стопанска дейност се разбира човешка дейност, насочена към използване на ограничен брой видове ресурси за получаването на блага (стоки, услуги и др.), годни да задоволяват всестранните човешки потребности...
lubega
0 1
Емоционална интелигентност 5 стр.

Емоционална интелигентност

В света на мениджмънта вече е известно, че за да е ефективен един човек той трябва да има висока емоционална интелигентност, но това не се отнася само до отделния индивид, целият екип трябва да е емоционално интелигентен...
daniche90
0 0