Материали 1-10 от 15

Курсова задача по quotТеория на електронните схемиquot 58 стр.

Курсова задача по "Теория на електронните схеми"

Целта на курсовата задача е да демонстрирате знания и умения за синтез на активни филтри и автоматизираното им проектиране в средата на професионалната програма Filter Wiz PRO....
lubega
0 0
Помагало по аналогова схемотехника 14 стр.

Помагало по аналогова схемотехника

Усилвателят представлява преобразувател на електрическа енергия на токозахранващ източник в друг вид електрическа енергия, подходяща за подаване на блока (товара) на изходната му верига....
loli
10 0
Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства 6 стр.

Изучаване и изследване на комбинационни логически устройства

Следвайки основния принцип за сумиране на двоични числа, съставяме таблицата на истинност за суматора. За опростяване на задачата да разгледаме първо частен случай когато преносът е равен на нула....
admin
20 0
Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда ОrСАD PSpice 3 стр.

Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда ОrСАD PSpice

Да се синтезира брояч със следните параметри - активен фронт на тактовия импулс: нарастващ, тип на брояча: aсинхронен, модул на броене: 20, режим на броене: изваждане, вход за общо асинхронно: нулиране....
admin
28 0