Материали 1-10 от 17

Взаимодействие на електическите централи и околната среда 13 стр.

Взаимодействие на електическите централи и околната среда

Как потреблението на енергия влияе върху околната среда и какви са последиците от глобалното затопляне на основата на анализ на слънчевата светлина и фотоелектрическите системи и описание на възможностите за използване на вятърната и водната енергия.
emoto_92
0 0
Екологична оценка на проект Енергийна стратегия на Република България до 2020 г 13 стр.

Екологична оценка на проект " Енергийна стратегия на Република България до 2020 г."

Очакваните резултати от изпълнението на тези стратегически цели са в пряка връзка с приоритетите на Енергийната Стратегия и най-вече с първата и третата приоритетни цели, свързани с Устойчивото развитие и Енергийната сигурност...
silviQ
8 0
Урбанизацията в България 15 стр.

Урбанизацията в България

Урбанизацията е сложен социален, стопански и демографски процес, свързан с нарастване ролята на градовете в селищната мрежа и в живота на страната. Същността на този процес е концентрация на население, производство...
mOn
3 0