Материали 1-10 от 6

Проектиране на информационната база в системата за мениджмънт на quotХлебни изделия Възражданеquot ЕАД-София 71 стр.

Проектиране на информационната база в системата за мениджмънт на "Хлебни изделия – Възраждане" ЕАД-София

Търговско дружество "Хлебни изделия - Възраждане" ЕАД е правоприемник на Хлебозавод 1, София и е създадено с решение N0.32 по протокол N0.20 от 20.12.1996 г.на Столичния общински съвет...
lubega
0 0
Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал Индъстрийз АД 98 стр.

Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал Индъстрийз АД

Дипломната работа се състои от две глави. Глава първа е теоретико-методическа, Глава втора разглежда анализа на състоянието на бизнес организацията, както и предложенията за нейното усъвършенстване...
messi
27 3
Последователността от проектантски дейности се осъществявав четири фази 1 стр.

Последователността от проектантски дейности се осъществявав четири фази

Разработване на проект на системата за управление. Целта е да се разработи логически проект за промените в организацията и нейното функциониране и на системата за управлението й, след което да се разработят детайлно всички....
admin
3 1